Het Meer 21
8448 GA Heerenveen
0513 640 833
e.kornelis@vanToepassing.nl

 
Producten en werkterrein

Werkwijze

Medewerkers

Uitgevoerde opdrachten

Contact

ActueelHomeLinkpartner:
Jeugdadvies Noord
 

 
 
VAN TOEPASSING - VOOR TOEPASSING
 
Van Toepassing is een adviesbureau voor onderzoek en beleid in de sectoren arbeid, zorg en welzijn.
Het bureau werkt vanuit een sociaal-wetenschappelijke invalshoek. Onderzoek en praktijkervaring worden benut voor direct toepasbaar beleidsadvies.
Het bureau werkt regelmatig samen met andere bureaus en freelancers. Zo kan van Toepassing gebruik maken van uiteenlopende ervaringen voor diverse onderwerpen worden ingezet.
 
Telefoon  0513 640 833
E-mail     e.kornelis@vanToepassing.nl
Adres      Het Meer 21 8448 GA Heerenveen
 
Ingeschreven bij KvK Leeuwarden 27258127

                        van  Toepassing  onderzoek  en  beleidsadvies

 
Ontwerp en bouw: O-line  Beste weergave: internet explorer 6+; resolutie: vanaf 1024x768 pixels  |  2004 Van Toepassing onderzoek en beleidsadvies