Het Meer 21
8448 GA Heerenveen
0513 640 833
e.kornelis@vanToepassing.nl

 

Actueel

Producten en werkterrein

Werkwijze

Medewerkers

Uitgevoerde opdrachten

Contact

ActueelHome
         

ACTUEEL

Evaluatie dorpswerker Texel
In 2013 zijn vier dorpswerkers bij Texels Welzijn aangesteld die het eerste aanspreekpunt voor de inwoners van Texel vormen als het gaat om vragen op het gebied van wonen, welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. De nieuwe werkwijze is geëvalueerd met een enquête onder inwoners van Texel over de tevredenheid met de uitvoering van de WMO in 2014 en een enquête onder organisaties over de bekendheid van de (taken van) de dorpswerkers. Daarnaast is met verschillende indicatoren gekeken naar de mate waarin de dorpswerkers gekanteld werken. Een groepsinterview heeft inzicht gegeven in de kwaliteit van de samenwerking tussen dorpswerker en de WMO-ambtenaar.
Opdrachtgever: gemeente Texel
Uitvoering: september 2014 – januari 2015
                                                                       van  Toepassing  onderzoek  en  beleidsadvies
 
Ontwerp en bouw: O-line  Beste weergave: internet explorer 6+; resolutie: vanaf 1024x768 pixels  |  © 2004 Van Toepassing onderzoek en beleidsadvies